Introduktion
När ljuset träffar ett tunt skikt kommer en del av ljuset att reflekteras tillbaka mot skiktets främre kant (stråle A) medan en del reflekteras mot skiktets bortre kant (stråle B).

Utdrag
Dessa ljusstrålar kommer att interferera med varandra. När de är i fas, får vi en förstärkning och när de är i motfas, får vi en försvagning av ljuset.

För att kunna analysera när ljusstrålarna är i fas med varandra máste vi räkna ut hur många våglängder som skiljer de olika strålarnas vägar åt.

Det har vi hittills gjort genom att beräkna om vägskillnaden är ett helt antal våglängder eller inte.