Kärnkraft | Fysik | Uppgift | C i betyg

Inledning
Kärnkraft innebär fission (klyvning) av atomer (oftast uranatomer) i en s.k. kärnreaktor så att värmeenergi alstras. Värmen gör att vatten kokar, och vattenångan driver turbiner som alstrar elektricitet.

När dessa tunga atomer klyvs bildas det mer instabila ämnen som sönderfaller och avger strålning.

För att inte avge denna strålning på jordytan grävs de radioaktiva ämnena ner i många tusen år tills de bara avger så mycket strålning som människor på jordytan vanligtvis träffas av.

Innehållsörteckning
Kunskapskrav:
Introduktion
Konkurrenskraft
- Anförande:
- Problem och lösningar:
Försörjningstrygghet
- Anförande:
Miljö/teknik (kortsiktigt)
- Anförande:
Problem och lösningar:
Klimat (långsiktigt)
- Anförande:
Anfall mot lagrade energikällor:
- Försörjningstrygghet
Kritik

Utdrag
Som en konsument kan man med stor säkerhet förlita sig på kärnkraft för både billiga priser och inget utsläpp av växthusgaser, till skillnad från andra energikällor.

Väder och miljö kommer inte att påverka hur mycket energi som produceras, så därför kan konsumenterna säkert undvika massa plötsliga prishöjnader.

Ett kärnkraftverk anses ha en livslängd på minst 60 år, vilket är flera gånger så längre livstid än andra energikällor. Kärnkraft är faktiskt en av de säkraste energikällorna: undersökningar från svenska energikommissionen tyder på detta.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter