Innehållsförteckning
-> Fakta:
- Biobränsle
-> Historia:
-> Typer av biobränsle:

Utdrag
Biobränsle - är en alternativt förnybar energiresurs. Det erhålls från växt- eller djurråvaror, såväl som från biologiskt avfall.

Flytande biobränsle kan också tillverkas av biomassa, sedan biodiesel och bioetanol. Produktionen av biodiesel kan göras från vilken typ av organiskt fett som helst, prissatt och kontrollerat.

Organiskt fett kan vara rapsolja, sojaolja, majs och palmolja, men även animaliskt fett som ister och talg kan användas.

Om dieselbilar ska kunna gå på biodiesel måste motorerna anpassas, så den biodiesel som finns i Sverige blandas med vanlig diesel.

Biodiesel är säker och kan användas i dieselmotorer med liten eller ingen om design eller modifiering, men man kan även använda biobränsle i ren form.

Varför är folk tillbaka till biobränsle? Jo, den första orsaken är klimatkrisen, som förvärras av utsläpp av växthusgaser från användningen av fossila bränslen.

Transporter står för nästan en fjärdedel av alla koldioxidutsläpp i samband med energiproduktion. Sedan 1970 har utsläppen av växthusgaser från transportsektorn fördubblats, varav 80% från vägtransporter.

Dessutom menar man att användningen av biobränsle inte bör leda till en ökning av halten av koldioxid (CO2) i atmosfären.

När allt kommer omkring är mängden CO2 som frigörs vid förbränningen lika med den mängd som redan har avlägsnats under fotosyntesen av växter som används som råmaterial för biobränslen.