Introduktion
Läran om anpassning av miljön kring arbetet till människans villkor kallas för ergonomi.

Ergonomi omfattar hela miljön kring arbetet. Allt från arbetsställningar, hur man står, bär och lyfter på rätt sätt till stress och relationer i arbetsmiljön.

Man brukar prata om psykosocial arbetsmiljö, det innefattar bland annat stress, sociala relationer, trygghet, inflytande, variation osv.

Den psykosociala arbetsmiljön kan vara svårare att bedöma, eftersom att samspel mellan människor kan uppfattas olika beroende vad man själv är för typ av person.

Sedan brukar man analysera kring något som kallas för den tekniska arbetsmiljön. Det inkluderar arbetsteknik, tyngd i arbetet, vilka hälsorisker som miljön runt omkring kan innefatta, ljud, ljus osv.

Det är oftast enklare bedöma denna typ av arbetsmiljö, då det blir lättare att bedöma ett verkligt förhållande till arbetsmiljön.

Utdrag
Något som jag verkligen gillar med skolan är rutinerna. Att gå upp tidigt, åka buss till skolan, följa schemat osv.

Jag vet att det är något som elever har olika åsikter om, men personligen skulle jag säga att rutiner är väldigt viktigt.

Det är mycket i skolan som kan påverka. Miljön runt omkring oss när vi studerar har stort inflytande.

Tidigare har vi inte vetat men idag vet vi att den fysiska miljön i klassrummet har mer inverkan på vår inlärning än va vi faktiskt tror.

Med bra kroppsställning, ljus, ljud och ventilation och en miljö som är flexibel och skapar variation ökar trivseln och det blir enklare att hålla koncentrationen uppe. För att förbättra elevernas sätt att jobba är det viktigt att tänka

på vilka möbler vi har i klassrummet. Eftersom att skolan anses som vår arbetsplats och vi tillbringar run 7 timmar om dagen i klassrummen bör det finnas åldersanpassade bänkar och stolar i klassrummen.

Det bör också finnas stolar och bänkar som är anpassade för längd. Att inreda klassrummen med anpassningsbara möbler skulle ge vinst i elevernas arbetsställning och förmodligen minska mängden rygg och nackproblem hos elever.

Jag och många andra i min ålder har förmodligen ett jobb utanför studierna. Jag själv jobbar på ett café, vilket man kan tro är ett väldigt lugnt jobb.

Men jag skulle beskriva det väldigt stressigt, speciellt kring lunchtid. Jag tycker att stressen som förekommer kring lunchtid inte är särskilt förebyggande faktiskt, men frågan är om det är något man kan förbereda sig inför?

Kanske att man kan tydligt gå igenom och förbereda grejerna innan. Men man kan aldrig riktigt veta hur många gäster som ska komma under dagen.