Laboration | Fysik beräkna smältentalpitet

Inledning
Du kanske redan använder isbitar för att kyla någons drink, men vet du hur detta sker, eller hur många isbitar krävs det för att kyla ner en vätskan och få den till en viss temperatur.

Detta kommer vi att få reda på under denna lappraktionen. Med hjälp av en specifikt smältentalpi, som anger hur mycket energi som behövs för att smälta 1 Kg av ett fast ämne, kan man svara på frågan.

Innehållsörteckning
Inledning:
- Hypotes:
Teori:
Metod:
Resultat:
Slutsats och diskussion:

Utdrag
Där (E) är smältvärme. (Is) är smältentalipteten med enheten J/Kg och m är massan med enheten Kg. Rörelsen av atomerna beror på temperaturen, ju högre energi ett ämne har, desto mer rör atomerna sig och molekylerna med just det ämnet.

Man kan också räkna ut värmeenergi med hjälp av en formell (E=cm . deltaT) där c är den specifika värmekapaciteten, vilket är en förmåga att lagra termiska energi alltså värmeenergim är massan i Kg och delta(T) är temperaturskillnaden i grader eller i kelvin.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter