Prov 2 Diskret matematik 2 | talföljder

Innehållsörteckning
2 Vi1ken av de olika talfoljdema kr aritrretiska, geonx1riska etle varken elle?
3 Ange den r ekursi› a foriiieln for den ‹aritiuetis ka t‹alfoljden 3, 20, 37, 54, . .
4 Stu)diera nedanstående alfoljder. Svara sedan på nedanstående 4:a frågor for båda takoljdema i den mån d« år
6 Anta att det år onsdag idag och IIXI natter kvar till ny irsatton. Pi vilken veckodag intaller di n yirsafton ?
7 Visa an Korrekt svar 1 1 1 1 4 16 64 ’”’ 3
8 En h‘n pi 250 fD0 kr ska iterbetalæ med 10 lilla stora annuiteter. Den fiirsta annuiø•ten betalas ett år efter det an lånet togs. Rånløsasen år hela tiden 5.8 %.
9 bocen fita fo§ande uttryck, dvs skriv uttrycket som 1 (æod n) dtir 0 < 1 < n.

Utdrag
1. S kriv vilket det femte talet i taFoljden ar. Motivera.
2. S kriv en formel fiir det me elerrientet a
3. Vilken typ av alfiiljd ar det? Motivera.
4. S kriv ett uttryck for summan E›q av tdfoljden med n element om det ar miijligt.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter