Uppgiftsbeskrivning
Uppgift: (1)
Oftast när man pratar om cellandning syftar man på det som även kallas för aerob respiration. Vilket grundämne används/ingår i aerob respiration men inte i anaerob respiration?

Uppgift (2)
Djurceller är oftast mindre än 10 μm (mikrometer) men det är troligt att det inte finns celler som är mindre än 0,1 μm. Varför kan celler inte vara hur små, eller hur stora, som helst?

Uppgift (3)
De flesta växter kan utföra fotosyntes men är ändå beroende av cellandning

Uppgift (4)
I cellandningen frigörs energi som bundits i energirika molekyler. Hur gick det till när denna energi lagras i dessa molekyler? Beskriv så utförligt som möjligt.

Uppgift (5)
Du har förmodligen ganska länge känt till att den koldioxid som vi andas ut är en restprodukt från cellandningen. Under vilken fas av den aeroba cellandningen bildas (avgår) den första koldioxiden?

Utdrag
Celler kan inte bli mindre än att alla viktiga delar (organeller) får plats. Detta sätter en under storleksgräns.

Eftersom cellerna är beroende av att viktiga ämnen transporteras ut, och in, via ytan på cellen måste ytan (cellmembranet) vara tillräckligt stort i förhållande till cellens volym.