Cellandning | Biologi | B i betyg

Inledning
Varför behöver vi prata om cellandning: vi ger alla våra celler energi för att genomföra tillväxt Cellen byggs ju av kolhydrater, proteiner och fett.

Och homeostas är balans i kroppen: “ hålla kroppens värme”, t.ex temperaturen, PH, salthalt, vattenhalt, blodsocker, syrehalt.

Utdrag
Dessa tre faserna har ett syfte och det är att spjälka glukos till mindre molekyler, så att väte kan plockas bort från molekylerna av väte bärarna, under tiden avgår en del kol och syre.

Väte kan transporteras till elektron transportkedjan alltså de tredje fasen. Där energi utvinns vätet går ihop med syre o bildar vatten.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter