Introduktion
Citronsyracykeln har en helt central roll i cellens ämnesomsättning. Den sker inne i mitokondriens hålrum, matrix.

Lägg märke till att vi här ofta nämner de ingående ämnena som "syror", men att de oftast förekommer som syrornas negativa joner vid det pH som vanligtvis råder i cellen.

Innehållsförteckning
Principen för citronsyracykeln
Delreaktioner i citronsyracykeln

Utdrag
Molekyl Fragmentet med två kolatomer, dvs. acetylgrupper i acetyl CoA, reagerar vidare. Det förenar sig med en syra med fyra kolatomer, så att det bildas en förening med sex kolatomer.

Syran med fyra kolatomer återbildas i ett cykliskt förlopp. Under ett varv i citronsyracykeln plockas två kolatomer bort som koldioxid, samtidigt som många väteatomer hamnar på bärarmolekyler, så att det bildas 3 NADH + H+ och 1 FADH,.