Utdrag
Några intressanta, tidigare forskningsresultat nämner vi först:
1) Om en suspension' av kloroplaster belyses kan många olika ämnen reduceras?. Det är tydligt att fotosyntesen har med reduktion och oxidation att göra!

2) De våglängder av ljus som är effektiva för fotosyntesen är de som tas upp av klorofyll, med kompletteringar. Ljus med våglängd över 680 nm, dvs. "ordentligt rött", räcker inte för att fotosyntesen ska fungera.