Cellmembran | Elektrontransporten i detalj | A i betyg

Inledning
I mitokondriens inre membran finns en serie av flera komplex av proteiner som kan förflytta elektroner. Energi i små mängder frigörs vid varje elektronöverföring.

Innehållsörteckning
Cellmembran: Elektrontransporten i detalj_(Biologi 2)
Fe+ + e → Fe2+; Fe2+Fe3+ + e-

Utdrag
Den frigjorda energin används för att pumpa ut vätejoner (protoner) från mitokondriens inre till utrymmet mellan de två membranerna.

Vätebärare lämnar ifrån sig vätet till de första proteinerna i serien på så sätt att vätet delas upp i protoner och elektroner.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter