Cellandning | Glykolysen i detalj | A i betyg

Inledning
Innan vi går in på glykolysen i detalj så är det viktigt att tänka på följande när det gäller molekylernas namn: en del molekyler är ibland syror, ibland istället den negativa jon som bildas när syran ger ifrån sig en vätejon (proton).

Ättiksyra, t.ex., kan avge en proton och bli en negativt laddad acetatjon. Om en molekyl som finns i låg koncentration finns i formen "syra" eller "negativ jon" beror på omgivningens surhetsgrad, pH.

Innehållsörteckning
Glykolysen är den första reaktion serien
1. Glykolysens förberedande del
2. Glykolysens energiutvinning

Utdrag
energiinvestering Glykolysen börjar oftast med att en molekyl glukos reagerar med ATP, så att det bildas ADP och glukos-6-fosfat.

Den molekylen är en ester mellan fosforsyra och en OH-grupp på glukosmolekylen. Molekylen glukos-6-fosfat omlagras, isomeriseras, till fruktos- 6-fosfat.

Den molekylen reagerar med en ytterligare ATP-molekyl, och resultatet blir fruktos-1,6-bisfosfat. Nu har vi en sockermolekyl med sex kolatomer, och i bägge ändar en fosfatjon.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter