Uppgiftsbeskrivning
Fråga (1)
Diffusion är en typ av transport, vilken typ, och vad kännetecknar diffusion? (E-nivå)

Fråga (2)
För att bygga våra kroppar och driva dem behöver vi bland annat äta proteiner för att få byggstenar. Vilka är dessa byggstenar som vi får från proteiner som vi äter? Vilka olika funktioner har proteiner i våra kroppar? Ge några exempel! (E-nivå)

Fråga (3)
Cellandningen består av tre olika delar. Vilka är de, och vilka förutsättningar krävs för att de ska fungera? Var sker de olika processerna? (E-C-nivå)

Fråga (4)
En ärftlig sjukdom hos människor leder till att ett speciellt protein, dynein, saknas i cilier och flageller. Resultatet ar andningsproblem och for man även sterilitet. Hur kan de har två sakerna ha ett samband?

Fråga (5)
Hur är stärkelse, glykogen och cellulosa uppbyggda och vad används de till i levande organismer?

Fråga (6)
Ge några argument för att det inte blir några livsprocesser utan celler. Ju fler väl underbyggda exempel desto bättre! (E-A-nivå)

Utdrag
Är den spontana spridningsprocess som äger rum när något, oftast gaser eller vätskor, med en egenskap skilt från omgivningen sprids, blandas och jämnas ut.

Ofta orsakas diffusion av något slags slumpvandring. Ett exempel på detta är när salt sprider sig jämnt i en lösning.