Två Typer av celler

Inledning
Med hjalp kan vara av rvà olika grundläggande typer, nämligen prokaryota (utan egentlig cellkärna) och eukaryota (med cellkärna).

Innehållsörteckning
Prokaryota celler
Eukaryota celler

Utdrag
Prokaryota celler är små, ofta bara kring 1 mikrometer (um) i diameter, och de har ingen avgränsad cellkärna.

Flertalet andra organeller saknas också, och ribosomerna (se nedan) är lite mindre än i eukaryota celler. Cellandningen genomförs av enzymer som sitter cellmembranet.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter