Uppgiftsbeskrivning
Uppgift: (1)
Beskriv steg för steg hur ett virus förökar sig.

Uppgift: (2)
Förklara varför det inte är gynnsamt för ett virus att orsaka alltför hög dödlighet.

Uppgiften (3)
Tidigt under 2020 berättade myndigheterna i Kina att man hade identifierat ett nytt så kallat Coronavirus i staden Wuhan.

Coronavirus är inte ovanliga bland djur men vanligtvis smittar dessa virus inte mellan djur och människa.

Uppgift (4)

Utdrag
I beskrivningen framgår att viruset/viruspartikeln först tar sig in i värdcellen där sedan virusets arvsmassa släpps lös och kopieras upp av cellen.

Därefter lämnar de kopierade viruspartiklarna värdcellen. (E) Poäng

I beskrivningen framgår att viruset/viruspartikeln först tar sig in i värdcellen där sedan virusets arvsmassa släpps lös och kopieras upp av cellen.

Utöver detta beskrivs också att även skall proteiner kopieras upp av värdcellen.

Vidare beskrivs hur den kopierade arvsmassan och de kopierade skal proteinerna kombineras till nya viruspartiklar och lämnar cellen.

---

För att ett virus ska kunna spridas måste det kunna kopieras/förökas i värdcellen.

Det är därför viktigt att viruset är smittsamt (hög virulens) så att många värdar kan infekteras.

Om värden dör innan viruset hinner spridas minskar dock mängden viruspartiklar som kan spridas.

Optimalt för viruset är därför en hög smittsamhet, en lång infektionstid men en låg dödlighet.

---

Någon faktor beskrivs översiktligt __(Exempelvis genom att kopplingen mellan dödlighet och smittspridning identifieras). (E) Poäng

- Minst en faktor beskrivs utförligt __(Exempelvis genom att beskriva varför en hög dödlighet leder till minskad fitness/framgång för viruset). (C) Poäng