Uppgiftsbeskrivning
Uppgift (1)
Att hävda/hålla ett revir (försvara ett område från andra individer) kan kosta både tid och energi. Vad kan det finnas för vinster förknippade med att hävda/försvara ett revir?

Uppgift (2)
Beskriv vad mimikry är för något.

Uppgift (3)
Bland en del djurarter är det vanligt att individer lever tillsammans i en flock (en grupp individer som lever tillsammans). Flockarna kan finnas hela året eller endast under vissa delar av året.

Exempel från den svenska naturen kan vara varg, vildsvin (suggor/honor och ungar) eller dovhjort. Vad kan det finnas för fördelar respektive nackdelar med att leva i flock istället för att leva ensamt (solitärt)?

Beskriv minst två fördelar och nackdelar. För möjlighet till A-nivå krävs att relevanta begrepp från kursen används när du ger exempel och motiverar för- samt nackdelar.

Uppgift (4)
Vad är syftet med en aposomatisk färgteckning?

Uppgift (5)
Bland vissa djurarter skyddar en individ ett område mot andra individer. Vad kallas ett sådant område?

Utdrag
Att hävda revir handlar om att bevaka tillgången på värdefulla resurser, exempelvis föda, partners eller boplatser.

På detta sätt kan en individ skaffa sig fördelar förknippade med en högre överlevnad/mera framgångsrik fortplantning.

Det kan vara så att vinsterna förknippade med att hävda ett revir överstiger kostnaderna endast under vissa delar av året.