Introduktion
På olika vis har alla beteenden samband med överlevnad och fortplantning. Dar. för är det lätt att förstå att beteenden, precis som andra egenskaper, har evolutionära orsaker.

Utdrag
Eftersom djurens beteenden är lättare att se och ofta sker snabbare än andra organismers, sa har de också studerats mer.

Det finns även praktiska skäl till att vi människor länge har intresserat oss för djurens beteenden. När våra förfäder började jaga var det livsviktigt att förstå jaktbytenas beteen- den.

De lärde sig dels bytesdjurens aktivitet under dygnet, dels i vilken naturtyp de brukade finnas vid olika tider på året.