Introduktion
De flesta djur har tarmkanalen som ett rör genom kroppen. Fördelen är att själva härligheten i tarmen egentligen befinner sig "utanför" kroppen, vilket minskar risken för att enzymerna som bryter ner (spjälkar) maten även skadar kroppens egna celler.

I munnen och "kanalens" början finns ofta olika organ för att gripa och sönderdela matpartiklar, och sedan kommer maten till olika regioner som bryter ner större molekyler till mindre, som kan tas upp av blodet.

Innehållsförteckning
Djurens matspjälkningsorgan (Biologi 2)
- Växtätare:
- Allätare:
- Köttätare:

Utdrag
Växtätare (herbivorer) får sin föda i huvudsak från växtriket. Tillgången på mat är oftast god, men näringen är svår att komma åt eftersom växtfibrer är svåra att sônderdela och spjälka.

Växtätarna, liksom övriga däggdjur, saknar dessutom egna enzymer som kan bryta ner cellulosa.

Specialiseringen på växtföda har lett till olika anpassningar av matspjälkningssystemet.

Tänderna längst fram i munnen är bra på att gnaga eller riva, medan kindtänderna baktill i munnen är bra på att mala.

I tarmkanalen har växtätare mutualistiska bakterier och ciliater, organismer som kan bryta ner cellulosa.