Introduktion
Frågan jag valde att lyfta är embryodiagnostik och allmän genmodifiering av barn. Jag kommer att beröra ämnet ur olika perspektiv och öppna en debatt om Genetiskt Modifierade Organismer, GMO. När går forskningen för långt, var ligger gränsen för rätt och fel?

Utdrag
Felix bar på samma X-kromosom som Mathias. Hans liv skulle antagligen inte gå att rädda men juli 2006 kom en ny lag som tillät pgd dvs.

Preimplantatorisk Genetisk Diagnostik som ger möjligheten att starta graviditet säker att barnet inte ärver en farlig allel.

Med lagen bakom sig kunde det bli möjligt för familjen att skapa ett donatorsyskon till Felix.