Introduktion
Några sjukdomar i nervsystemet Skador kan drabba både det centrala och det perifera nervsystemet. Skadorna kan vara genetiskt betingade eller en konsekvens av andra sjukdomar, som tex. virusinfektioner.

De kan även ha direkta fysiska orsaker, som olyckoreller våld. Många av dem är också kopplade till hög ålder och vårt sätt att leva

Endast några få exempel på vanliga sjukdomar som kan drabba nervsystemet tas upp Stroke eller hjärtinfarkt orsakas av en propp eller en blödning i något av hjärnans blodkärl.

Utdrag
Parkinsons sjukdom lider ungefär 20 000 personer av i Sverige, främst män i övre medeláldern. Symptomen är framför allt försämrad muskelkontroll.

Typiskt för sjukdomen är skakiga och ryckiga rörelser, istället för de normala, mjuka och väl avvägda. Orsaken är att
celler i mellan hjärnans basala ganglier, viktiga för rörelsekontroll och koordination, brytsner.

Dessa celler använder dopamin som transmittorsubstans. När produktionen av dopamin minskar mycket, eller helt upphör, blir musklerna stela eftersom inga motoriska signaler kan lämna CNS.

Sjukdomsförloppet kan bromsas med mediciner som antingen är dopaminhärmare eller som är förstadium till dopamin, t.ex. L-dopa.

Vid en del psykiska sjukdomar, som schizofreni, är det istället överproduktion av bl.a. dopamin som orsakar Migrän är en svår form av huvudvärk, ofta i kombination med illamáende och yrsel.