Introduktion
Diabetes, tidigare kallad sockersjuka, finns i två huvudformer, kallade typ I och typ 2. Gemensamt är främst att halten glukos i blodet blir onormalt hög, vilket skadar vävnaderna på olika sätt.

Diabetes typ 1 debuterar oftast före 15 års ålder och beror på att betacellerna i bukspottkörteln bryts ner av kroppen själv, så att inget insulin produceras - det är alltså en autoimmun sjukdom.

Utdrag
De börjar då iställer bryta ner fetter vilket gör att ketosyror bildas. Dessa är giftiga, och höga koncentrationer kan vara livshotande.

Sjukdomsutvecklingen är snabb och det tar ofta inte mer än några veckor från det att sjukdomen har brutit ut till dess att alla betaceller är borta.

Symptomen är bl.a. att man blir törstig, kissar ofta, känner sig trött, snabbt minskar i vikt, får synförändringar, far magvärk och att man luktar aceton ur munnen (från keto syrorna).