Introduktion
De flesta av de sjukdomar som drabbar cirkulationssystemet dyker i allmänhet upp först efter medelåldern. Risken ökar som tidigare nämnts med rökning, "dålig" kost och för lite motion - typiska problem i den rikare delen av världen.

En bidragande faktor till att dessa sjukdomar är vanliga här är förstås också vår höga medellivslängd sjukdomarna hinner utvecklas.

Utdrag
Orsakerna är framför allt för lite fysisk aktivitet och en ensidig diet med för mycket socker och mättade fet- ter, men även rökning. Biologiskt är våra kroppar anpassade för att vara i rörelse.

En allmän rekommendation är 30 minuters motion per dag för vuxna. Barn och ungdomar bör helst röra sig mer än så.

För barn och tonáringar är det nämligen extra viktigt att belasta blodkärlssystem, skelett och muskulatur för att kroppen ska utvecklas på rätt sätt.