Människans andningssystem och några sjukdomar

Inledning
Luften kommer in i näshåla och munhála. I näshålan finns ett skiktat lamellsystem som luften passerar, dels för att värmas eller kylas

dels för att de doftmolekyler som finns i luften ska registreras. Att det vi kallar smak egentligen till 80 % är lukt märker du när du är förkyld.

Utdrag
Själva inandningen sköts av muskler mellan revbenen. De vidgar bröstkorgen samtidigt som diafragmamuskeln under bröstkorgen drar lungan nedat.

Tillsammans skapar dessa muskler ett undertryck så att luften strömmar in. Vid utandningen sker den motsatta processen. I vila tar en vuxen person varje minut ungefär 12 andetag om 0,5 liter, vilket blir 6 liter per minut.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter