Djur i vatten eller fuktiga miljöer

Olika andningssystem Djur i vatten eller fuktiga miljöer Vattenlevande djur andas med gälar, som är fransiga utskott på eller i kroppen.

Eftersom andelen syre i vatten är làg jämfört med på land, betyder det att vat. En levande djur måste använda mycket energi för att tillgodose syrebehovet.

Det är inte ovanligt att fiskar i varmt klimat använder så mycket som 20-25 % av sin energi för detta arbete.

Innehållsförteckning
Djur i vatten eller fuktiga miljöer
Djur på land
Insekternas trakéer
Olika typer av lungor
Reptiler och amfibier
Däggdjur och fåglar

Utdrag
Insekter, den mest artrika djur grup- pen på land, använder trakéer för sitt gasutbyte, dvs. ett system med många öppningar i kroppsytan.

Dessa öppningar är sedan förbundna med ett inre rörledningssystem som förgrenas så fint att de når kroppens celler. Större insekter hjälper till att pumpa genom att använda bakkroppen som en blåsbälg.

Insekter som flyger behöver mycket energi och därmed en hög andningshastighet. De är konstruerade så att flyg muskelcellerna är direkt förbundna med trakéerna, så att de samtidigt som de driver vingarna också pumpar luft in i och ut genom trakéerna.