Introduktion
Diktaturer har förekommit i alla tider. Men diktatoriskt styrda länder har sällan haft exakt samma kännetecken.

Utdrag
För att en diktatur ska bli ledarna långvarig behövs ett folkligt stöd och här använder AP olika metoder: ett krig eller genom indoktrinering gentemot en fiktiv motståndare, t.ex. judarna i nazismens Tyskland.