Innehållsförteckning
Kemi 2_ Jämviktssystem i olika miljöer (Provfrågor)
Facit:

Utdrag
1- Vad menas med halten totalfosfor?

2- Skriv formler för följande heterogena järnvikter. Ange aggregationstillstånden med Isl, Igl och ( eller ange (aq), a) Dimma på spegeln i ett varmt duschrum, b) rimfrost bildas, c) utfällning av kalciumkarbonat, kalk, i en kaffebryggare.

3- Vilken massa har det vatten som kondenserar ur 1,0 m' luft, om temperaturen sjunker från 30 °C till 15 °C och den relativa luftfuktigheten var 50 % från början och är 100 % efter temperatursänkningen? Använd diagrammet på s. 90, eller en formelsamling.

4- Varför kan isberg i oceanerna bli en viktig sötvattenkälla i framtiden?

5- Gasers löslighet i vatten minskar med ökad temperatur. Jonföreningars löslighet vatten ökar istället med ökad temperatur. Förklara skillnaden i löslighet.

Kalciumkarbonat är ett mycket svårlösligt salt, al Teckna löslighetsprodukten för kalciumkarbonat. b) Ta reda på K, för kalciumkarbonat. c) Beräkna lösligheten uttryckt i mol/dm. dl Beräkna lösligheten i g/dm.