Introduktion
Under detta experimentet undersökas hur hjärtfrekvensen kan påverkas vid visning av olika färger.

Innehållsförteckning
Inledningen:
Frågeställning
Teori
Resultat:
Diskussion:
Felkällor:

Utdrag
Hur skickas signalerna?
I nervcellen förs signaler från mottagardelen och via sändare delen genom elektriska impulser. I slutet av varje nervcell finns små blåsor fyllda med kemiska ämnen som heter signalsubstanser.

När den elektriska signalen når slutet av nervcellen så töms blåsan och signalsubstanserna släpps ut i en tomrum som kallas för synapsklyftan, anledningen till att de släpps ut beror på att nervcellerna rör inte varandra fysiskt utan genom en to rum. signalen är då skickad.

Nerver ska ta emot signalen?
sitter molekyler som reagerar på signalsubstanserna i synapsklyftan och därför skickar signalen vidare.