Introduktion
Nätet och sociala medier kan vara en spänningsfylld värld för barnen. Samtidigt finns det faror och olika situationer där man kan fara illa. Att bygga ett självförtroende utifrån de respons som man får från de bilder som delas på sociala medier har till och med fått ett eget ord: selfie esteem.

Med utpräglade mått om antal likes, följare och kommentarer som man bör ha, får nätanvändarna bekräftelse som blir svår att kunna matcha i den verkliga världen.

Utdrag
Enligt en stor undersökning som Statensmedieråd gjorde 2014-15 tycker barn och unga att de i allmänhet lägger lagom mycket tid på de flesta av deras fritidsaktiviteter.

Men de tycker att de lägger för mycket tid på internet, sociala medier, tv, mobilen och spelande. Det var mer flickor som ansåg detta om sig själva (Statensmedieråd, 2019a).

Samma undersökning visar också att de inte är någon större skillnad mellan pojkars och flickors medieanvändning när de är små. Däremot börjar pojkars och flickors användning skilja sig åt när de kommer upp i 9-11 årsåldern. Detta beror på att pojkar börjar spela datorspel.

Under förpuberteten och puberteten spelar pojkar avsevärt mycket mer än flickor. Flickornas medieanvändning under tonåren domineras istället av sociala medier, som de använder mer än pojkarna (Statensmedieråd, 2019b).

Debutåldern för internetanvändning år 2005, då fler än hälften i en ålderskull har använt internet, var nio år.

År 2014 har debutåldern sänks rejält och är redan vid tre år. Sedan 1990-talet har den dagliga internetanvändningen ökat i alla åldrar, framför allt hos tonåringar, där användningen idag ligger på ungefär 95 procent.

I Ungar & medier-undersökningar, som utfördes år 2014 av Statensmedieråd, visar det sig att tre fjärdedelar av 16-åriga flickor använder sin mobil i över 3 timmar per dag.