Introduktion
Fördelarna med internet och sociala medier är många. Internet sägs ofta på allvar ha utmanar de traditionella mediernas informationsmonopol.

Dessutom har nya röster kommit till.Alla med tillgång till nätet kan idag ta del av miljontals nya röster - från kommentar lisare i traditionella medier till nischade alternativa medier, end bloggare, Twitter tyckare och liknande.

Utdrag
Sociala medier är der ku som hänt demokratin sedan den kvinnliga rösträttens införande hy det bland annat hetat. Men kritikerna är många.

De menar att även om man ser klara fördelar med internet och sociala medier máste man också kunna förhålla sig kritiskt till hur de fungerar och dess konsekvenser.

Här följer några kritiska perspektiv: Filterbubblan. Personanpassade flöden leder till att man mer sällan konfronteras med åsikter som avviker från ens egna åsikter.