Innehållsförteckning
2. Våra medier har antagit en rad egna regler för pressetik. Läs de pressetiska reglerna och resonera om vilka regler du själv anser är viktigast? Motivera ditt svar! Resonera kring varför det är så viktigt för samhället att våra medier upprätthåller reglerna?
- Reglerna är:

3. Hur en nyhet blir till är en svår fråga. Vi har under lektionen gått igenom några principer för nyhetsvärdering. Resonera kring vad du anser om principerna och hur du tycker att dagens medier (TV och de stora morgon- och kvällstidningarna) följer dessa. Finns det någon form av rapportering som du tycker kunde bli bättre? Vad är bra? Utgå ifrån hur det ser ut i dagens tidningar när du tar ställning.

Utdrag
I en demokrati är det som tidigare nämnt viktigt med fria medier för informationsspridning, nyhetsförmedling, granskning av makthavare och ska vara ett forum för debattering.

Men med en så pass frihet måste det finnas en gräns, denna gräns är i form av pressetiska regler som svenska medieorganisationer tagit fram.

Om exempelvis en tidning bryter dessa regler som medier själva tagit ansvar för att följa, kan man anmäla felet till Pressombudsmannen som är med Pressens opinionsnämnd.

Syftet är att bevara allmänhetens förtroende och att skydda individerna från lidande i anknytning med publiceringen.1 Därför är det viktigt för samhället att medierna förhåller sig till de pressetiska reglerna.