Medier, påverkan och pressetik 1

Inledning
1. Medier har en viktig roll i demokratin. Ge exempel på varför medier spelar en så viktig roll i vårt demokratiska samhälle.

Avsluta med att diskutera vilka hot de fria medierna står inför och hur icke-demokratiska ledare kan använda dem.

Utdrag
I ett demokratiskt samhälle liksom Sverige, står det grundlagarna att det är tryck- och yttrandefrihet vilket innebär att man i det samhället har rätten att yttra sig fritt i olika medier (även offentliga massmedier) som tidningar, radio och tv.

I Sverige har statsmakterna säkerställt en plats för uppriktig nyhetsbevakning och samhällsdebatt under demokratiskt styre och kontroll i Svensk media.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter