Introduktion
Just nu står står jag här framför er och håller ett tal. Just nu sitter ni här och lyssnar på talet jag håller. Just nu sliter 263 miljoner barn på fält och i fabriker i världens fattigaste delar.

Majoriteten av oss här inne längtar till studenten som väntar precis runt hörnet, medan flera hundra miljoner barn i vår omvärld inte önskar sig något hellre än en enda dag i skolan. Rättvisa är obefintligt. Hur kommer det sig att så många inte går i skolan?

Utdrag
Trots den uppenbara och oroväckande statistiken finns det ett flertal människor som bortser från den. Ivar Arpi skriver i en debattartikel att utbildning är slöseri med tid och pengar.

(“Utbildning är slöseri med både tid och pengar” Svenska Dagbladet, 2018) Arpi menar att högre utbildning och examensbevis endast gynnar individen men är ett ödslande av samhällets resurser.

Utbildning kostar pengar och tar tid, det tror jag att vi alla är övertygade om. Arpi påstår att det är slöseri med pengar och tid och det är här han har fel.

För varje år flickor utbildas i fattigare länder, desto högre lön och bättre möjligheter har kvinnor i samhället. (UNICEF, “Alla barn har rätt att gå i skola”, 2018) Arpi tar sin ståndpunkt utifrån det samhället han lever i, Sverige.