Innehållsförteckning
Att studera samhällskunskap, Individ och identitet
Medier i förändring
- Kommunikationsmodellen
- Tryckfrihet och yttrandefrihet
- Offentlighet

Svara på följande obligatoriska frågor för betyg E
1) Vad menas med selektiv perception?
2) Gå in på den färgmarkerade länken på och välj ut en artikel som blivit fälld. Ange i dittsvar vad artikeln heter så att även jag kan hitta den. Kommentera och reflektera kring de regler tidningen brustit mot. Vad är din egna åsikt?
3) Förklara begreppet Public service.
4) Varför är det viktigt att veta vem som äger medieföretagen?
5) Vilka inskränkningar finns i den svenska yttrandefriheten
6) Redogör för varför källkritik är viktigt när man läser olika källor och vad man bör tänka på när skriver vetenskapliga texter. Dela gärna med dig av dina erfarenheter från “miniprojektet”.

Utdrag
En viktig del i samhällskunskapen är att självständigt söka och finna. Så av den anledningen finns inga sidhänvisningar till boken.

Syftet med att läsa samhällskunskap 1b är att du ska lära dig grundkunskaperna i ämnet, ge dig förståelse och respekt för andra människor och deras rättigheter samt att du kritiskt skakunna granska samhället och ställa rätt frågor.

För att kunna göra det måste man vara källkritisk och ha en analysmodell. Du har precis skrivit en uppsats och då måste man följa vissa regler och formalia.

Framför allt måste man kunna hantera källor, vara källkritisk och förstå fallgroparna kring källhantering. Så under detta moment, som kommer på distans, är det massmedia som kommer behandlas.