Introduktion
Självbilder behöver vara positiva men självgodhet är en verkligt osund strategi, som garanterat leder till social olycka.

Enorma problem uppstår när din självbild börjar skilja sig från den uppfattning och de attityder som viktiga människor i din värld har.

Utdrag
Samtidigt som vi kan hysa ett visst mått av personlig och privat narcissism är det ett osympatiskt drag att se hos någon annan.

Som lärare är det en svår lärdom som du måste hjälpa enskilda elever att inse för att uppnå social integrering och livskunskaper.

Att beskriva människor som att de "älskar sig själva" syftar inte på deras självkänsla, lyckonivå eller benägenhet att dela med sig av sin vänlighet. Det ses istället som ett hinder för att upprätthålla en positiv relation.