Innehållsförteckning
Demenssjukdomar
Depression
Ångest
Stress
Näringsbrist
Övriga faktorer

Utdrag
Till de vanligaste demenssjukdomarna hör Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Alzheimers sjukdom innebär att nervcellerna i hjärnan successivt dör och att nervcellernas koppling till varandra för- tvinar.

Sjukdomsutvecklingen är individuell, men genomgående är att minnet försämras kraftigt. Vaskulär demens beror, som namnet antyder, på att blodcirkulationen i hjärnan är försämrad, ofta p g "proppar" i hjärnan eller förkalkade blodkärl, även här med minnesstörningar som följd.

En omfattande forskning koncentreras numera på att finna de tidiga tecknen på olika demenssjukdomar samt på medicinska behandlingar.