När minnet sviker några sjukdomar som påverkar minnet

Innehållsörteckning
Demenssjukdomar
Depression
Ångest
Stress
Näringsbrist
Övriga faktorer

Utdrag
Till de vanligaste demenssjukdomarna hör Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Alzheimers sjukdom innebär att nervcellerna i hjärnan successivt dör och att nervcellernas koppling till varandra för- tvinar.

Sjukdomsutvecklingen är individuell, men genomgående är att minnet försämras kraftigt. Vaskulär demens beror, som namnet antyder, på att blodcirkulationen i hjärnan är försämrad, ofta p g "proppar" i hjärnan eller förkalkade blodkärl, även här med minnesstörningar som följd.

En omfattande forskning koncentreras numera på att finna de tidiga tecknen på olika demenssjukdomar samt på medicinska behandlingar.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter