Introduktion
Den allra mest grundläggande förutsättningen för minnet är medveten närvaro när man memorerar något varför ett mycket bra knep för att komma ihåg handlingar man gjort tex om man släckt ljuset eller låst dörren innan man gick hemifrån är att säga det hög för sig själv när man utför själva handlingen, "nu släcker jag ljuset".

Utdrag
Annars tenderar man att utföra handlingen automatiskt och delvis omedvetet vilket gör den svårare att komma ihåg senare när man sitter på bussen och oroar sig över en eventuell eldsvåda i hemmet. Inom minnesträning forskningen skiljer man på minnesknep och minnestekniker.