Introduktion
För att vara säker på att ingen förvanskar ens historia bör man kanske skriva ner sina tankar och minnen medan man fortfarande är i livet?

Gedanken und Erinnerungen är titeln på Otto von Bismarcks memoarer." Bismarck var tveklöst en av de största av 18oo-talets europeiska män.

Utdrag
Likväl kunde han inte motstå frestelsen att glorifiera sin egen roll. Dramaturgin i memoarerna är hårt driven och mitt på scen står förstås Otto i egen hög person, hela tiden och i bästa tänkbara ljus.

Beständig som en antik marmorstaty, i skarp kontrast mot den grå massa av biroller som fladdrar förbi. Riken kommer och går, men Otto består.

Boken bidrog till senare tiders mytbildning om honom som den store ofelbare ledaren, ett intryck man alltså lätt får om man inte tar hans memoarer med en nypa salt.