Utdrag
Det semantiska minnet kan beskrivas som vårt kunskapsminne, det vi vet om omvärlden. Minnet lagrar informationens innebörd i långtidsminnet, som på olika sätt kan bli klassificerade i minnet.

Det semantiska minnet är nära förknippat med inlärningen På sätt och vis är det semantiska minnet ett kollektivt minne inom en given kultur eftersom det är en förutsättning för att vi ska kunna kommunicera med varandra genom språket men också genom de gemensamma kunskaperna om vad som är viktigt i just vårt samhälle.