Materiel:

Potatis, 10 ml. avjonat vatten, 10 ml. fysiologisk saltlösning, 10 ml. mätglas, kniv, linjal, potatisskalare, skärbräda.

Syfte: frågeställning​:
Med detta experiment är att undersöka och förstå hur processen osmos fungerar, då celler släpper ut eller tar in vatten för att jämna ut koncentrations skillnaderna.

Frågeställning​:
Vad effekten av olika koncentrationen av sakroslösning på potatis om de nedsänkta i lösningar för en tid av sina vikter och längd? Vilken lösning är isoton lösning?

Hypotes:
Vi trodde att potatisbitarna i avjonat vatten skulle växa och att potatis bitter i högra sackaros lösning skulle krympa, då vi sedan tidigare vet att sackaros torkar ut. Dock var det oklart till vilken storlek cylindrarna skulle växa/krympa.

Metod och utförande:
Vi började med att skala en potatis, för att sedan trycka ut exakt lika stora potatiscylindrar ​(4 cm) med hjälp av kniv.

Vi var även noga med att trycka ut bitarna från ungefär samma ställe på potatisen för att vara säkra på att de 8 bittar resultat sedan skulle motsvara varandra.

Sedan skar vi till bitarna så att de blev exakt lika långa. Därefter mätte vi upp ​10 mol/dm3. avjonat vatten i ett mätglas, ​1 mol/dm3 sackaroslösning tillför.

Sedan lade vi en potatiscylinder i vardera mätglas och lät det ligga i ungefär 45 minuter innan vi mätte om cylindrarna hade växt resp. krympt och hur mycket.

Innehållsförteckning
Materiel:
Syfte: frågeställning​:
Frågeställning​:
Hypotes:
Metod och utförande:
Resultat:
Slutsats:
Källör