Introduktion
I detta arbetet kommer embryodiagnostik att diskuteras ur etiska perspektiv. Hur kommer det att påverka människors framtid, samt människans syn på den mänskliga naturen?

Enligt genetik och etik uppgiften, får vi reda på hur den nya tekniken kommer att ge föräldrarna möjligheter till att välja bort ett foster med oönskade egenskaper, och ersätta det med bättre istället, såsom kroppslängd, syreupptagningsförmåga o.s.v

Detta görs genom att skapa provrörsbefruktning ett tjugotal befruktade ägg, som får utvecklas till embryon.

Utdrag
Men det finns en del som håller inte med, då det strider mot naturens ordning, alltså att leka med människans egenskaper som naturen redan bestämt hur det ska vara är något som de flest anses vara farlig.

Det beror på att vi vet inte konsekvenserna som kan uppstå. Det finns en risk att gränsen mellan vad som görs i medicinskt syfte, och vad som görs för forskningens skull försvinna.

Då vet vi inte än om denna forskningens kommer att utnyttjas för att hjälpa nuvarande människor eller för att förändra framtida individers egenskaper som sedan kan användas för att bilda ett starkare arme eller något liknande.