Symtomer på stress | Biologi uppgift | C i betyg

Inledning
Stress betraktas officiellt inte som en sjukdom, då det som sagt inte Tvingar om en självständig diagnos i diagnossystemen ICD-10 och DSM-IV (Borg, Andersen, Kolte & Andersen 2010)

Innehållsörteckning
Psykiska, fysiska, beteendemässiga symtomer på stress
- Psykiska symtom:
- Fysiska symtom:
- Beteendemässiga symtom:

Utdrag
Psykiska symtom:
- diffus opasslighet
- trötthet, olust
- känsla av oöverstigligt
- nedstämdhet, låg självkänsla
- gråtmildhet
- rastlöshet
- koncentrationssvårigheter
- minnesproblem
- inlärningssvårigheter

Fysiska symtom:
- huvudvärk
- sömnstörning
- kalla händer och fötter
- magsmärtor
- hjärtklappning
- förhöjt blodtryck

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter