Introduktion
Ergonomi är ju läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar.

Innehållsförteckning
Ergonomi:
Stress:

Utdrag
Stress uppstår i samspel mellan individen och omgivningen. Det finns stressorer och det vill säga att den upplevda stressen blir större ju högre kraven är i förhållande till vår förmåga.

Kroppens reaktioner på stress kan beror på hur vi uppfattar situationen och på det sättet aktiverar kroppen ett alarmsystem alltså en stressreaktion som är en uråldrig.

Det är ett evolutionär respons på fara med syfte att mobilisera kroppens resurser. Reaktionen kan basera på ett kamp eller flyktbeteende.