Introduktion
I den första källan av Amanda Höjevik år 2020. Inleds rapporten av hur dagens människor är inte fysiologiskt anpassade för att hantera stress och prestation på det sättet jämfört med våra förfäder.

Syftet med rapporten var att ta reda på vad som är grunden till stressreaktioner, samt hitta svar på varför dagens människor hanterar stress olika.

Resultatet visar att dagens hjärna på ett evolutionärt sett är fortfarande anpassad för att leva på savannen, alltså hjärnan är fortfarande anpassad till en grupp på ungefär 150 personer och “formad av en vardag bestående av ständiga hot som sjukdom eller attackerande rovdjur”.

Utdrag
Den metoden som använts i källa ett besvara syftet. Det har inte använts databaser för att söka upp fakta till skillnad från källa två, utan enbart böcker som behandlar ämnet stress och hjärna.

Det finns fördelar i detta men även nackdelar. En fördel är att det behöver inte vara lika krångligt att kvalitetsgranska källor.

En nackdel är att det stöds inte av vetenskapliga artiklar eller forskningar utan bara på faktaböcker, alltså studen saknar datainsamlingar som gör att det att svårt att bygga på studien i framtiden.

Att göra intervjustudie eller enkätundersökning som källa två skulle ha varit möjligt, och på så sätt kan vi back upp studiet med relevanta fakta.

Att utför studien på olika åldrar är också möjligt, dock har undersökning utförts på män och kvinnor i vuxen ålder, det skulle ha varit spännande att se på hur barn och ungdomars stressreaktioner skiljer sig från vuxnas.