Introduktion
De flesta önskar sig säkert ett bättre “kom ihåg” men det är inte många av oss som vet hur minnet fungerar.

Utdrag
En hel del rycker på axlarna åt sina minnesluckor och säger sig alltid ha varit glömska eller så uppfattar det ett sämre minne som en naturligt följd av att de blivit äldre.

Men så behöver man inte tänka. Det händer då och då att personer med fotografiskt (eidetiskt) minne framträder i tv, och många beundrar deras mirakulösa förmåga att komma ihåg saker.