Hjärnan och alkohol | Biologi | B i betyg

Innehållsörteckning
Alkohol:
Nikotin:

Utdrag
Många tusen personer avlider varje år i Sverige som en direkt följd av alkoholkonsumtion. Statistik visar att alkoholkonsumtionen ökar, speciellt bland unga kvinnor, och de har idag ungefär samma alkoholvanor som unga män.

Små mängder alkohol ökar hjärnans utsöndring av dopamin och serotonin. Effekten blir att överjaget inte är lika starkt, alltså minskar hämningarna.

Troligen är detta anledningen till att bruket av alkohol är så vanligt. Vid större intag utsöndras istället GABA och glutamat.

---

Att det är farligt med rökning och att den framkallar ett smygande men starkt fysiologisk behov är säkert välbekant.

Att de sjukdomar som följer av rökning ger en väsentligt sämre livskvalitet och för de flesta kraftigt förkortar livet vet säkert också många, liksom att intäkterna i form av tobaksskatt inte på långa vägar täcker sjukvårdskostnaderna för rökrelaterade sjukdomar.

Trots all denna kunskap om rökningens negativa effekter, börjar ungefär 70 ungdomar i Sverige ändå röka varje dag, dvs. drygt 25 000 per år. Varför det är så, är en komplex fråga som vi inte tänker försöka besvara.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter