Uppgiftsbeskrivning
Fråga (1)
Vad kallas följande delar med ett gemensamt namn: Hypofysen, hypothalamus, binjurarna?
- Korrekt svar:

Fråga (2)
Vilken/vilka del/ar är det som kan gasa HPA-axeln?
- Korrekt svar:

Fråga (3)
I vilken del av vår hjärna brukar man säga att den verkliga intelligensen sitter?
- Korrekt svar:

Fråga (4)
Vad skiljer homo sapiens hjärnan ifrån våra närmaste släktingars?
- Korrekt svar:

Fråga (5)
Åt vilket håll går nervimpulsen i en nervcell?
- Korrekt svar:

Fråga (6)
Neurogenes kallas nybildning av nervceller, och vad av följande är det som framför allt avgör neurogenesens hastighet?
- Korrekt svar:

Fråga (7)
Vilken del av hjärnan är yngst av dessa exempel?
- Korrekt svar:

Fråga (8)
Vilken viktig roll har hjärnbalken?
- Korrekt svar:

Fråga (9)
Vilken av följande metoder kom sist i raden av genombrottet inom hjärnforskningen?
- Korrekt svar:

Fråga (10)
Vilka är hippocampus främsta uppgifter?
- Korrekt svar:

Fråga (11)
Vilken undersökningsmetod av hjärnan är det som är beskriven här: “smalstråligröntgen, snurrar och röntgar från flera vinklar. Standardmetod inom mer avancerad sjukvård.”
- Korrekt svar:

Fråga (12)
Vilken form av fysisk träning verkar vara den bästa för att motverka stress?
- Korrekt svar:

Fråga (13)
I efterhand har vi kunnat dra slutsatser kring pannlobens funktion genom att studera fallet Phineas Gage. Nämn några funktioner som pannloben har!
- Korrekt svar:

Fråga (14)
Hur kan man förstärka kroppens naturliga försvar mot stress genom att träna? Vad är det som händer som motverkar stressen?
- Korrekt svar:

Fråga (15)
Ge några exempel på hur vi kan känna av att vår HPA-axel har dragit igång! Vilka effekter får detta alltså på vår kropp?
- Korrekt svar: