Introduktion
Människans ansikte är ett märkvärdigt rörligt organ. Det innehåller 43 muskler som alla aktiveras i ansiktsuttryck och majoriteten av dessa är också inblandade i att skapa den stora repertoar av aktiviteter som känns igen som att le.

Utdrag
Det finns dock re huvudmuskler som man bör känna till. Den största muskeln som används är omatices major, som drar upp mungiporna.

Musklerna orbicularis oculi runt ögonen kan också spännas och hos många människor skapa så kallade "kråkfötter" eller skrattrynkor vid sidan av ögonen.