Blindhet vid ouppmärksamhet | Biologi uppgift | A i betyg

Inledning
Effekten av ouppmärksamhet blindhet har undersökts noga under det senaste decenniet. Ett antal viktiga upptäckter har gjorts.

Utdrag
Man vet nu att det är meningslöst att utgå ifrån att världen är uppdelad i människor som uppvisar denna effekt och de som inte gör det.

Hur människor reagerar på ett test av blindhet vid märksamhet förutspår inte hur de skulle klara en annan version av samma test. Det är känt att det inte finns någon större träningseffekt.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter