Introduktion
Effekten av ouppmärksamhet blindhet har undersökts noga under det senaste decenniet. Ett antal viktiga upptäckter har gjorts.

Man vet nu att det är meningslöst att utgå ifrån att världen är uppdelad i människor som uppvisar denna effekt och de som inte gör det.

Utdrag
Hur människor reagerar på ett test av blindhet vid märksamhet förutspår inte hur de skulle klara en annan version av samma test. Det är känt att det inte finns någon större träningseffekt.

Effekten är större när den centrala uppgiften (dvs. att räkna) är mer krävande, och denna faktor kallas kognitiv belastning.

Att behöva hantera höga belastningsnivåer är faktiskt den främsta förklaringen till varför ouppmärksamhet blindhet inträffar.