Kan träningen påverka blindhet vid ouppmärksamhet | A i betyg

Inledning
Vad vet vi mer om ouppmärksamhet blindhet? Det visar sig att människors prestation med räkneuppgifter inte nödvändigtvis störs så som vi kanske förutsätter även om de upptäcker gorillan.

Utdrag
Detta är något förvånande, men tyder på en imponerande mental rörlighet som "Där går en rolig gorilla, men det är räkning jag ska syssla med.

Så fortsätt med det och titta inte på den där dumma gorillan". Det vill säga att bara se gorillan under bråkdelen av en sekund förstör inte nödvändigtvis det pågående syftet att räkna.

Det är känt att effekten inte kan förutsägas utifrån något globalt mått som kon, intelligens eller personlighet.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter